Khi doanh nghiệp của bạn phát triển sẽ đồng nghĩa với việc nhân lực và hạ tầng CNTT phải mở rộng. Giải pháp về dịch vụ Quản trị máy chủ sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí về nguồn lực CNTT, doanh nghiệp có thể yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh chính trong khi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp vẫn luôn đảm bảo hoạt động 24/7/365.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp và Quản trị máy chủ dựa theo yêu cầu sử dụng của quý khách hàng, tùy theo quy mô của dự án chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một mô hình máy chủ vừa tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt được kết quả & hiệu suất hoạt động cao nhất có thể.
TRÁCH NHIỆM KHÁCH HÀNG
1. Nhằm đảm bảo việc theo dõi và quản trị máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS được thực hiện ở mức tối ưu nhất, phòng kỹ thuật sẽ tiến hành thu hồi quyền quản trị ở cấp cao nhất và giới hạn một số quyền truy cập can thiệp vào cấu hình máy chủ.
2. Tất cả các thao tác quản trị trên máy chủ, Cloud Server, Cloud VPS sẽ được lưu trữ và bàn giao cho khách hàng khi có yêu cầu.
Khách hàng cần phối hợp thông báo cho Phòng 3. Kỹ thuật khi thực hiện thay đổi nâng cấp mã nguồn website có thể ảnh hưởng tới hoạt động của website hoặc tới mức độ bảo mật của máy chủ.